Groepenverdelers voor waterleiding

Complete kant en klare prefab verdelerset met zoneventielen, bedoeld voor verzonken opstelling in de tuin.

Deze voorgemonteerde inspectieput heeft een sterke vloer en losneembaar inspectiedeksel. Plug and play !
Geschikt voor gebruik van leidingwater of kleine pomp voor het aansluiten van meerdere sets pop-up sproeiers en/of druppelslang.

Wordt zeer compleet geleverd met elektrische magneetventielen 24v AC, waterdichte verbinders, kabeldoos en 16 meter besturingskabel voor aansluiting aan vrijwel elke reguliere sproeicomputer.
Voorzien van Orion luchtnippel met messing kogelkraan om de installatie voor de winter met perslucht door te blazen.

Aansluitingen zijn multifunctioneel uitgevoerd met 3/4" buitendraad, standaard worden klemkoppelingen voor slang Pe20mm meegeleverd voor zowel wateraanvoer als sproeileidingen.

Maatvoeringen:

Verdelerputten met 2,3,4 en 5 zones zijn gemonteerd in een verzonken put met een gesloten vloerplaat van 51x40 cm. De aansluitingen steken iets uit waardoor de praktische breedte uitkomt op ongeveer 51x44 cm. Hoogte is 31 cm

Verdelerputten met 6,7 en 8 zones zijn gemonteerd in een verzonken put met een gesloten vloerplaat van 65x51 cm.  De aansluitingen steken iets uit waardoor de praktische breedte uitkomt op ongeveer 65x56 cm. Hoogte is 31,5 cm 

 

Druk en debiet van de waterleiding

Inleiding

De beschikbare capaciteit aan water is een belangrijk gegeven. Deze bepaalt namelijk hoeveel water er maximaal per uur gebruikt kan worden voor beregening. De capaciteit wordt uitgedrukt in druk en debiet.

Bij het gebruik van de waterleiding wordt deze vooraf gemeten zodat hiermee in het ontwerp direct rekening gehouden kan worden. De capacitiet is namelijk een (vrijwel) constante waarde.

Druk (kracht die door water wordt uitgeoefend op een bepaald oppervlak)

De waterdruk wordt gemeten in Bar. Deze meet men door een manometer zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de plek waar het water afgetapt gaat worden. Bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de watermeter en in een leiding met een zo groot mogelijke diameter in verband met het minimaliseren van verliezen.
Voor beregening wordt gewerkt op basis van de statische waterdruk. Dit is de druk op het moment dat er in de woning geen water verbruikt wordt. Is er geen manometer beschikbaar? Dan kan soms het waterleidingbedrijf verder helpen. Ook kan een aanname gedaan worden dat de druk zo rond de 3 á 3,5 Bar ligt. Dit geeft echter geen garanties. Bij gebruik van een manometer gaat men als volgt te werk:

 • Stel zeker dat er nergens in de woning water wordt verbruikt.
 • Zet de kraan waarop de manometer is aangesloten helemaal open (of manometer direct in de leiding aansluiten).

Noteer deze waarde als statische waterdruk = _ Bar

Zodra het water gaat stromen, ontstaan er verliezen in de leidingen waardoor de uiteindelijk druk bij het waterafgiftepunt (bv. sproeier) lager is. In onderstaande tabel kan deze waarde afgelezen worden.

tabel met statische waterdruk ten opzichte van werkdruk

* De waarden in de tabel zijn benaderingen gebaseerd op gemiddelde waarden en verliezen, waardoor werkelijke waarden kunnen afwijken.

Noteer deze waarde als werkdruk = _ Bar

TIP: Via onze webshop bieden wij een manometer aan die is voorzien van een Gardena-aansluiting. Hiermee kan de manometer direct op een buitenkraan gestoken worden. Op een binnenkraan kan deze aangesloten worden met de Gardena-adapter voor binnenkranen.

 

Debiet gemeten (hoeveelheid uitstromend water gedurende een bepaalde tijd)

Het debiet wordt uitgedrukt in kubieke meter per uur (m3/uur). Het debiet is eenvoudig te bepalen door een emmer van 10 liter te vullen met water afgetapt op het punt waar de beregeningsinstallatie aangesloten gaat worden. Bijvoorbeeld een buitenkraan. Ga als volgt te werk:

mamometer met gardena koppeling

 • Zorg dat er nergens in huis water wordt verbruikt.
 • Draai de kraan helemaal open en plaats de emmer onder de kraan en meet de tijd in seconden tot de emmer gevuld is (of direct in de leiding aftappen).

Via de volgende formule kan het debiet berekend worden:

inhoud delen door tijd maal 3,6 maal 75 procent

Voorbeeld:

Stel dat de vultijd 20 seconden was dan kan de capaciteit als volgt berekend worden:>

Debiet = (10 liter/20 seconden) * 3,6 = 1,8m3/uur. (=1800 liter per uur)

De capaciteit is bepaald terwijl er nergens water werd verbruikt. Om zeker te zijn dat de installatie straks onder alle omstandigheden goed werkt, is ons advies om 25% van de meting af te trekken.

Gecorrigeerde meting = 0,75 * 1,8m3/uur = 1,35m3/uur (=1350 liter per uur)

Noteer de waarde als Bruikbaar debiet = _ m3/uur

Alternatieve methode: debiet bij benadering

voorbeeld van een watermeter

Als alternatief kan het debiet ook benaderd worden. Bijvoorbeeld als er geen mogelijkheid is om water af te tappen. Hiervoor moeten de hierboven bepaalde statische waterdrukcapaciteit van de watermeter en deleidingdiameter bekend zijn.

De capaciteit van de watermeter is afleesbaar en wordt weergegeven als Qn. Bij woningen komt Qn = 1,5m3 het meeste voor, maar grotere meters zijn mogelijk. Kies in onderstaande tabel de horizontale balk met de aanwezige watermeter en lees de waarde af daar waar de leidingdiameteren de statische waterdruk elkaar kruisen.

Bij een Qn van 1,5m3, leidingdiameter van 22mm en een statische druk van 3,5 Bar is het bruikbaar debiet hiermee 1,32m3. Onderstaande waarden zijn al met 25% gereduceerd, zodat de installatie ook goed werkt als er op andere plaatsen in huis water wordt verbruikt.

tabel om debiet bij benadering te bepalen

* De waarden in de tabel zijn benaderingen gebaseerd op gemiddelde waarden en verliezen, waardoor werkelijke waarden kunnen afwijken.

Noteer de waarde als Bruikbaar debiet = _ m3/uur

Alle voorbereidende stappen zijn nu genomen om aan het ontwerpen te beginnen ---->

Lees meer

1-7 van 7

per pagina
Filteren Sorteren
7 producten gevonden Gesorteerd op prijs
Sort by
  • 1-3 werkdagen
  • Zeer scherpe prijzen
  • 14 dagen bedenktijd
  • 1-3 werkdagen
  • Zeer scherpe prijzen
  • 14 dagen bedenktijd
  • 1-3 werkdagen
  • Zeer scherpe prijzen
  • 14 dagen bedenktijd

1-7 van 7

per pagina

KANT EN KLARE VERDELERSET MAKEN VOOR WATERLEIDING

Zelf uw sproeisysteem samenstellen met onze voorgemonteerde en samengestelde sets. Lees eerst deze handleiding en kies dan de juiste onderdelen.  

Deze handleiding is een leidraad voor uitvoering van een sproeisysteem voor zelfaanleg op waterleiding, bestemd voor de Prefab putten, sproeisets en aansluitsets.

Hierin zijn een aantal praktische tips opgenomen waarmee gemakkelijk zelf een sproeisysteem modulair kan worden ontworpen. 

 

HOE STEL JE EEN SYSTEEM SAMEN

Maak een schets van de tuin en doe dit op schaal, liefst 1 op 100, dus elke cm is een meter.

Teken daarin de woning, de verharding, terras, vijver, en andere bepalende duidelijk in.

Maak duidelijk waar gazon, beplaning en hagen zijn.

Op dit moment is de tuin in beeld en kan een sproeisysteem ontworpen worden.

 

INTEKENEN

Begin met het intekenen van de grote turbinesproeiers en volg later met de kleinere nevelsproeiers en eventuele druppelslangen.  Neem een passer en zet daarmee de sproeistraal uit.

 

De sproeiers hebben de volgende specificaties om rekening mee te houden:

 • Pop-up turbinesproeier 3504 – reikwijdte 4-8 meter
 • Pop-up turbinesproeier 5004 – reikwijdte 5-9 meter
 • Pop-up nevelaars 1800 serie – reikwijdte 2-4 meter
 • Druppelslang kan in 1 lijn gelegd worden, onderlinge afstand 40cm
 • Alle sproeiers zijn traploos afstelbaar in sproeihoek, dus in de tuin kan altijd nog worden ingeregeld.

 

Neem de volgende regels in acht:

Plaats de sproeiers in eerste instantie zo veel mogelijk aan de zijde van de woning of direct naast het terras. Alle sproeiers zijn instelbaar en kunnen zo gesteld worden dat het water niet tegen de gevel of het raam komt.

 

Sproei dus altijd van het huis af de tuin in!

In bepaalde gevallen kan het niet op deze manier, zorg er dan met voldoende afstand voor dat het water nooit tegen de gevel zal kunnen komen.

Zet sproeiers zoveel mogelijk op straalafstand, dus als de sproeier 7 meter gaat sproeien, zet de volgende sproeier dan op 7 meter afstand. Alleen zo wordt de neerslag goed verdeeld. In het voorbeeld hebben we de diverse sproeiers ingevuld, de opstelling is elke tuin natuurlijk zelf naar eigen inzicht in te vullen.

 

VOORBEELD SPROEIER OPSTELLING

In onderstaand ontwerp zijn de sproeiers en duppelslang ingetekend, de cirkels zijn de sproeistralen.

Stippellijn is druppelslang

Ronde stippen zijn pop-up nevelaars (RainBird 1800)

De 6 hoeken zijn de pop-up turbinesproeiers (RainBird 3504)

 

WATERAANVOER

Bepaal nu de wateraanvoer en geef dit op de tekening aan.

Bij leidingwater bestaat de keuze om aan te sluiten aan een buitenkraan, maar beter is om een aansluiting te maken zo dicht mogelijk bij de watermeter.  Hiervoor hebben we diverse aansluitsets.

HOOFDKLEP

Elke aansluitset heeft een handmatige afsluiter waarmee de installatie drukloos gezet kan worden. In het seizoen zal deze open blijven staan en zal de verdeler constant onder waterleidingdruk blijven. 

Op zich prima, maar wanneer de afstand wat langer is kan voor de veiligheid een elektrische hoofd afsluiter worden geplaatst. Dit zorgt ervoor dat de aanvoerleiding naar het sproeisysteem alleen onder druk komt als er gesproeid wordt.  Elke sproeicomputer heeft een aparte aansluiting voor een hoofdklep. Zodra een van de sproeizones wordt geactiveerd zal de hoofdklep worden geopend. Aansluiten is zo gebeurd. Een hoofdklep wordt niet standaard bijgeleverd. Een juiste klep is bijvoorbeeld de RainBird DV100, code 3021510.

Bepaal de plaats van de groepenverdeler/ zone verdeler. Afhankelijk van de situatie zullen er meerdere sproeizones worden aangelegd.  Teken de groepenverdeler in op de tekening. In ons voorbeeld gaat het om een grote tuin voor waterleiding, daarom nu 8 sproeizones. (elke 2 sproeiers op een aparte zone)

Bepaal de plaats van de sproeicomputer, liefst binnen in een schuur, garage of bijkeuken. De sproeicomputer is in veel gevallen uitegrust met Wifi dus zorg voor een plaats waar ook wifi aanwezig is. De bediening gebeurt dan straks heel gemakkelijk met de telefoon of tablet en een mooie app.

 

 

VOORBEELD TEKENING MET LOCATIES

 

HET SAMENSTELLEN VAN SPROEIZONES – WATERLEIDING

In het sproeiplan is het aantal sproeiers ingetekend en deze moeten in min of meer gelijke zones verdeeld worden. Per keer kunnen er 2 (en soms 3) sproeiers tegelijk sproeien, dus als er 10 sproeiers ingetekend staan dan komen er 5 aparte leidingen met elk 2 gekoppelde sproeiers.  In het uiterste geval dat er 3 sproeiers tegelijk zouden moeten gekoppeld, neem dan de zone het dichtst bij de verdeler en de sproeiers die de kortste afstand moeten overbruggen. (in ons voorbeeld is dat bij Zone 1 en 5)

De leiding van elke zone komt op het centrale verdelerpunt uit en wordt gekoppeld aan de verzonken groepen verdeler. (hier schematisch aangegeven maar kan in de praktijk logisch geplaatst worden.

Is er ook nog een druppelleiding gepland, zet deze dan altijd apart op een zone. Op leidingwater kan normaal gesproken 100-150 meter druppelleiding tegelijk van water worden voorzien.

In ons voorbeeld gaat het nu om 6 sproeizones en 1 druppelzone. Er is dus een verdeler van 7 zones benodigd voor de besturing.  Het grote voordeel is dat er voor elk tuindeel apart kan worden bepaald waaneer en hoeveel water er gesproeid wordt, in de praktijk is dat vaak zeer handig.

We bieden de keuze uit diverse kant en klare sets met 2 sproeiers, bijbehorende leiding en koppelingen, direct passend op een zone van de verdelers.

Kies het aantal sproeisets (turbinesproeiers met een draaiende straal, nevelaars met lichte nevel of druppelslang voor hagen en hoge beplanting)

In ons voorbeeld is elke set met een aparte kleur uitgevoerd om duidelijk te maken hoe de verdeling gemaakt is.

 

VOORBEELD TEKENING OVERZICHT

 

Als wateraanvoer aansluiting kan met een keuze uit 3 sets voor waterleiding de juiste voor uw situatie gekozen worden:  Direct aan de buitenkraan, aftakken van een 15mm koperen leiding of aftakken van een 22mm koperen leiding.

 

PRACTISCHE SAMENSTELLING IN BEELD

Op basis van voorbeelden krijgt u inzicht in de logica van het aansluiten van de diverse voorbestemde modules.

Als u de installatie uitvoert met deze modules zal het systeem altijd functioneren.  Enige vereiste is dat de waterleiding meer dan 950 liter per uur geeft. Doe daarvoor de emmertest :  Een emmer van 10 liter moet binnen 25 seconden gevuld kunnen worden.

Zet de sproeiers altijd zo diep dat de bovenzijde in rust op maaiveldhoogte zit. Kort gezegd kan de grasmaaier er met de wielen overheen rijden.

De leiding blijft in alle gevallen onder het nivo van de sproeier en mag in het veld liggen met ups en downs. Eventueel achtergebleven water is niet gevaarlijk voor de leidingen in de winter, zolang de sproeiers zelf maar leeg zijn !

 

Het gebruik van Polyethyleen leiding geeft de mogelijkheid om een flexibel traject door de bodem te creeren. Let erop dat de leiding niet te strak in de gegraven sleuf komt te liggen en test het gehele systeem voordat de gegraven sleuven worden gedicht.

Knip de leiding met een snoeischaar en gebruik liefst geen zaag ivm vrijkomend zaagsel wat de sproeiers kan verstoppen.

Polyethyleen op zich is niet gevoelig voor vorstschade

Zorg ervoor dat de leidng altijd goed in de klemkoppeling zit, druk deze altijd voorbij de rubber ring en zet de wartel met de hand vast .

Elke sproeiset is voorzien van een aansluitkoppeling voor de verdelerput.

Veel succes bij het ontwerp en de aanleg van uw sproeisysteem !

© - Doe Het Zelf Beregening